Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

"Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων: Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον",

Μέρος 1 της ομιλίας της Γενικής Συντονίστριας του Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Γυναικών Απανέμι στην Εκδήλωση του ΟΠΕΚ "Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων: Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον", το Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

https://www.youtube.com/watch?v=G9Ekm-fHM0E


Μέρος 2 της ομιλίας της Γενικής Συντονίστριας του Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Γυναικών Απανέμι στην Εκδήλωση του ΟΠΕΚ "Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων: Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον", το Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: